informator

E-urząd

Kliknij TUTAJ, aby przejść do elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Adres Elektronicznej Skrytki Podawczej: /3004073/SkrytkaESP

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – informacje i deklaracje

składane przez podatników

Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku

OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2

OSOBY FIZYCZNE

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników ZIN-3

Informacja o gruntach IR-1

Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1

Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2

Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników ZIR-3

Informacja o lasach IL-1

Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1

Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2

Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników ZIL-3

Logo białe